top of page

САРКОМА

Саркома – злоякісні неепітеліальні пухлини різного гістогенезу. Найчастіше зустрічаються у молодому віці. Розрізняють ангіосаркому - пухлину судинної тканини; міосаркому - м'язової тканини; остеосаркому - кістковій тканині; лімфосаркому та ретикулосаркому — кровотворної та ретикулярної тканин; нейрогенну саркому-нервової тканини. За частотою первинної локалізації саркоми в різних органах і тканинах перше місце займає кісткова тканина; далі йдуть м'які тканини, лімфоїдні органи, жіночі статеві органи та ін. протягом кількох тижнів). Іноді відзначається больовий синдром. Температура шкіри над пухлиною зазвичай не відрізняється від температури навколишніх тканин. Для саркоми кісток характерніші ранні болі, що посилюються вночі, порушення функції кінцівки. Саркоми схильні до інфільтративного зростання, проростання у найближчі анатомічні утворення, шкіру, кістки, нервові стовбури, судини або прилеглі органи, що проявляється відповідною симптоматикою. Більшість сарком характерна виражена схильність до метастазування як гематогенним, і лимфогенным шляхом. Часто виникають рецидиви, зокрема після радикального видалення пухлини. Діагностика ґрунтується на даних клінічного обстеження, результатах рентгенологічного (ангіографія, томографія), ультразвукового та морфологічного (цитологічного, гістологічного) досліджень. Лікування комплексне. Оперативне видалення сарком м'яких тканин проводять у цілісному м'язово-фасціальному футлярі в межах здорових тканин. При саркомах кісток зазвичай виконують ампутацію чи екзартикуляцію кінцівки, рівень яких встановлюється залежно від локалізації, протяжності ураження та завдань майбутнього протезування. Більшість сарком м'яких тканин і кісток слабочутливі до дії іонізуючого випромінювання, яке зазвичай використовують у передопераційному періоді. При радіочутливих саркомах (саркома Юінга, первинна ретикулосаркома кістки) проводять комбіноване лікування: променеве та хіміотерапевтичне, оперативне втручання зазвичай не застосовують. У лікуванні широко використовують протипухлинні препарати: адріаміцин, циклофосфан, метотрексат, імідазол-карбоксамід та ін.


Матеріал узятий з http://zabolevaniya.ru/zab.php?id=16015&act=full

Останні пости

Дивитися всі

ЕПЕНДІМОМА

Епендимома - це нейроектодермальна пухлина, що виходить з клітин епендими, що вистилає шлуночки головного мозку і центральний канал спинного мозку. 70% епендимом у дітей розвивається в IV шлуночку, 20

ЛІМФОГРАНУЛЕМАТОЗ

ЩО ТАКЕ ЛІМФОГРАНУЛЕМАТОЗ? Лімфогранулематоз (лімфома Ходжкіна, хвороба Ходжкіна) - це онкологічне захворювання лімфатичної системи, при якому в лімфоїдній тканині при мікроскопічному дослідженні знах

ГІДРОЦИФАЛІЯ

Гідроцефалія - ​​це надмірне накопичення рідини, що міститься в порожнинах головного мозку та спинномозковому каналі. Гідроцефалія буває вродженою та набутою. Виникає при порушенні всмоктування, надли

Commentaires


bottom of page